Po stopách Boženy Němcové do České Skalice, na zámek Ratibořice a do Babiččina údolí

Ve východních Čechách, na území okresu Náchod najdete nevelké město Českou Skalici. Leží mezi vodní nádrží Rozkoš, zámkem Ratibořice a krajinou Babiččina údolí. Neodmyslitelně je spjato s Boženou Němcovou, která se ve zdejší škole učila psát a počítat.

Barunčina škola a Muzeum Boženy Němcové

Historie České Skalice se váže k hradu Skalice, který ve 13. století stával a jehož zbytky se nedochovaly. Patřil k obranným hradům ve východních Čechách proti nájezdu Turků. Dne 6. ledna 1424 u Skalice Jan Žižka porazil skupinu pánů. O České Skalici se pak poprvé z písemností dovídáme na konci 15. století. Z něho se přehoupneme do století devatenáctého, ve kterém tvořila spisovatelka Božena Němcová.

Ta do České Skalice chodila v letech 1824 až 1833 do školy se učit počítat, číst a psát. Ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie měla svatbu s Josefem Němcem. Podívat se můžete také do Barunčiny školy se třídou z 19. století a představit si, jak to tenkrát ve škole chodilo a mezi lavicemi si představit malou Barunku. Budova školy je roubená a má šindelovou mansardovou střechu. Najdete tu také Muzeum Boženy Němcové nebo Muzeum textilu.

Barunčina škola. Fotografie: Wikimedia Commons.org, autor: Petr 1888 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%A0kola_Bo%C5%BEeny_N%C4%9Bmcov%C3%A9_(%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice)_01.JPG

Vodní nádrž Rozkoš

Česká Skalice leží prakticky na březích vodní nádrže Rozkoš. Je oblíbeným cílem těch turistů, kteří rádi přebývají v kempech, užívají si vody, slunění a koupání a rybolovu. Přehrada je osmou největší v České republice a dostala přízvisko Východočeské moře, její plocha je 1001,3 hektarů. Vodní plochu využívají i tažní ptáci na svých cestách.

Ratibořice a Babiččino údolí

Jen necelé čtyři kilometry je to z České Skalice na zámek Ratibořice a do Babiččina údolí. Pokud jdete po stopách Boženy Němcové, nesmíte tyto pamětihodnosti opomenout. Stojí za vidění. Procházka Babiččiných údolím vás přenese do časů, kdy zde pobývala sama Barunka, pozdější česká spisovatelka.

Zdroj: www.muzeumbn.cz; www.zamek-ratiborice.cz

Zámek a tvrz v České Skalici. Náhledová fotografie: Wikimedia Commons.org, autor: Czeva https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice,_chateau_and_fort_01.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.