Pod zříceninou hradu Hamrštejn se nachází jediný český transbordér neboli gondolový most

Jestliže jezdíte rádi na výlety po železnici, tak až se budete nacházet v Liberci, vydejte se vlakem na zříceninu hradu Hamrštejn ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Zde si milovníci přírody přijdou na své, protože se budou moct obdivovat i ohroženým druhům hub. Co vás bude čekat na místě, kde stojí hradní ruiny? A co dalšího je tu k vidění?

Hrad Hamrštejn

Přírodní rezervace Hamrštejn se rozkládá na ostrohu Zámeckého kopce, na jehož severním vrcholu stojí zbytky hradu se stejným názvem. Ten je ze tří stran obklopen strmými svahy, což znesnadňovalo jeho dobytí, o další ochranu se postarala dodnes zachovalá zeď. Najdete tu fragment okrouhlé věže, která v minulosti sloužila k bydlení.

Z historie hradu

Historie hradu se začala psát už před rokem 1357, ze kterého pocházejí první písemné zmínky o něm. V nich se říká, že tehdejší majitel hradu Bedřich z Biberštejna slibuje věrnost císaři Karlu IV. Název hradu vychází z existence jednoho z nejstarších hamrů v Čechám. Kde se ale stál, není bohužel známo.

Během husitských válek se hradu Hamrštějn zmocnili husité, později se vrátil do rukou Biberštejnů. Ti ho vlastnili až do roku 1551, kdy smrtí Kryštofa z Biberštejna vymírá frýdlantská větev rodu a její majetek připadá jako odumřelé léno panovníkovi. O sedm let později se o hradu píše už o jako pustém.

Jak se k hradu dostanete

K hradu se můžete nechat dovézt z Liberce vlakem. Vystoupíte na zastávce na znamení Machnín hrad. Kopec s hradem se nachází naproti trati, kterou je třeba překonat. Přes koleje ale nevede žádná legální cesta, tak je třeba zvýšené opatrnosti. Zřícenina stojí od zastávky jen malý kousek, sotva 100 metrů. Zavede vás sem pěšina.

Transbordér pod Hamrštejnem. Foto autor: Šjů; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transbord%C3%A9r_pod_Hamr%C5%A1tejnem_(01).jpg

Nezapomeňte se podívat na gondolový most

U osady Kolonka pod hradem Hamrštejnem se nachází jediný český transbordér, který spojuje tuto osadu se železniční zastávkou Machnín hrad a zároveň propojuje turistické cesty na obou stranách řeky Lužická Nisa. Jedná s o samoobslužný dřevěný kabinkový osobní mostní přepravník, jenž byl vybudován v roce 2010.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Transbord%C3%A9r_pod_Hamr%C5%A1tejnem; https://cs.wikipedia.org/wiki/Hamr%C5%A1tejn

Hrad Hamrštejn. Náhledové foto autor: Zp; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Hamr%C5%A1tejn3.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.