Podél řeky Lužnice za hrady Příběnice a Příběničky aneb po stopách Vítkovců a Rožmberků

Ve vzdálenosti asi 15 kilometrů od města Tábora se nacházejí dvě zříceniny hradů – Příběnice a Příběničky. Pokud se rádi touláte přírodou a rádi pozorujete prastará zdiva, která ve středověku postavily lidské ruce, pak se vydejte po Svatojakubské cestě vstříc historii. Cestou možná narazíte i na zajímavé vodopády.

Kudy na zříceninu hradu Příběnice

Záleží na tom, jak dlouhým trasám dáváte přednost. Na zříceninu hradu Příběnice můžete vyrazit z Bechyně. To vás ale bude čekat okolo 18 kilometrů poctivé chůze údolím řeky Lužnice. Žlutě značená turistická cesta vede na hrad z Tábora (10 km) a modře značená zase z obce Malšice (4 km).

Anebo zaparkujete automobil u penzionu a restaurace Příbětice a pěšky se vydáte k hradu, který je vzdálený asi 200 metrů. Cesta vás dovede až k hromadě kamení, které ve 14. století bylo pyšným hradem. Ve své době patřil mezi nejrozsáhlejší pevnosti a směle konkuroval i královským hradům. Za sebou mají Příběnice celkem pohnutou historii spojenou i s rody Vítkovců a Rožmberků i s obdobím husitství.

Osmiboká věž hradu Příběnice. Foto: Wikimedia Commons.org / Autor: Šjů / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bnice,_osmibok%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE_(01).jpg

Menší hrad Příběničky

Na pravém břehu řeky Lužnice leží dnes již zaniklý hrad Příběničky, který tvořil sídelní komplex společně s protějším hradem Příběnice. Do dnešní doby se dochovaly jen terénní relikty a drobné fragmenty zdí. Pokud byste tedy nevěděli, že stojíte na místě původního gotického hradu, pravděpodobně byste ho ani ve volné přírodě nezaregistrovali. Příběničky jsou obtížně dostupné, protože leží mimo značené turistické cesty a z protějšího břehu řeky Lužnice k němu nevede žádný most.

Příběnické vodopády

Jižně od zříceniny hradu Příběnice se vlivem příkrého svahu nachází několik vodopádů. Leží na potoce, který ani nemá jméno. Vodopády mají výšku do dvou do čtyř metrů a u několika z nich je možné vidět pozůstatky mostních pilířů. Jejich původ může sahat až do doby, kdy byl ještě hrad Příběnice obýván.

Zdroj: Mapy.cz, Wikipedia.org

Zřícenina hradu Příběnice. Náhledové foto: Wikimedia Commons.org / Autor: Šjů/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bnice,_st%C5%99edn%C3%AD_m%C3%ADstnost_(01).jpg

 

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.