Porubský sídlištní komplex v Ostravě je památkovou zónou. Rozhodně stojí za procházku

Ostrava se může někomu zdát městem, ve kterém toho moc zajímavého ke koukání není. Pravda to ale není. Krajské město se pomalu a jistě mění k lepšímu. Procházka jeho centrem, třeba v okolí Komenského sadů podél řeky Ostravice, je přímo osvěžujícím zážitkem. Nebo si lze zajet do Poruby, dříve samostatné obce, nyní jednoho z městských obvodů Ostravy. Zdejší urbanistická zástavba pochází většinou z 50. let minulého století a je na ni radost se podívat.

Historie Poruby

Název Poruba vznikla nejspíš od způsobu založení obce, kdy bylo nejdříve nutné vyrubat stromy tu rostoucí. Obec byla založena ve 13. století. Její majitelé se poměrně často střídali. Když na přelomu 19. a 20. století začal průmyslový rozmach Moravské Ostravy, tak na Porubu to moc velký vliv nemělo. Stále si zachovávala svůj zemědělský ráz. Dost dlouho tu jako jediný podnik fungovala parní pila, založená v roce 1903. Vlastní železnice se Poruba dočkala až v roce 1925, vedla ze Svinova do Vřesiny.

Dům Věžičky, Ostrava-Poruba. Foto:  Aktron, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Ostrava%2C_Poruba%2C_Oblouk%2C_pohled_do_Poruby.jpg

Socialistický realismus a sídliště Poruba

Zlom ve vývoji života v Porubě znamenala až 50. léta 20. století, kdy se začalo s budováním sídliště Poruba. Stavělo se v několika etapách až do 70. let. Původní plán byl vytvořit z Poruby samostatné město až se 150 tisíci obyvateli. To se nezdařilo, Poruba je pouze městským ostravským obvodem, ale zůstala tu výstavba bytových domů ve stylu socialistického realismu, tzv. sorely.

Jeho typickými znaky je zdobnost, široké ulice, mohutné průjezdné stavby. Někde se architekti nechali inspirovat antikou, jinde klasicismem. Domy v Porubě jsou tvořeny samostatnými bloky, které mají uvnitř něco jako rozlehlý travnatý dvůr. I dnes je to oáza klidu v jinak rušném městě. Lze zde trávit čas s dětmi, protože tu nechybějí dětská hřiště.

Zajímavé porubské budovy

Mezi významné porubské stavby patří například Oblouk, jenž přestavuje něco jako vstup do nového města. Zajímavý je i dům zvaný Věžičky, jenž svým vzhledem připomíná renesanční sloh. Na některých domech najdete sochy, pochopitelně také ve stylu sorely. Příjemná je i procházka po porubském bulváru – Hlavní třídě, dlouhém bezmála dva kilometry. Nechybějí tu obchody, restaurace, cukrárny či kavárny.

Zdroj: https://poruba.ostrava.cz/cs/o-porube/zajimavosti/architektura/sorela-1

Ostrava-Poruba, Hlavní třída. Náhledové foto: Bochemian, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hlavn%C3%AD_t%C5%99%C3%ADda_(Poruba).jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.