Poutní místo Homole stojí za návštěvu

Dnes si představíme poutní místo v Orlických horách, které je díky mnoha důvodům hojně turisticky navštěvované. Ani vy byste neměli marnit čas, a pokud hledáte skvělý výlet a máte možnost se se podívat, určitě tak učiňte! Bude to stát za to! Pojďme se i Homole představit.

Nedaleko Kostelce nad Orlicí

Poutních míst je mnoho a vznikají z nejrůznějších důvodů. Poutní místo Homole má na !svědomí“ hraběnka Terezie Eleonora Ugarte, které na návrší Orlických hor vybudovala toto bohabojné místo. Místo je vcelku dobře dostupné. Od Kostelce nad Orlicí, blízkého většího města, je to sem jen 11 kilometrů. To, že zde na konci 17. století vzniklo toto poutní místo, dalo regionu nový impuls. Obyvatelé hospodářsky využívali a dodnes využívají nábožensky i turisticky motivované návštěvy.

Kostel Panny Marie Bolestné

Dominantní památkou komplexu je určitě kostel Panny Marie Bolestné. Dále se zde nachází i přilehlý hřbitov, kaplanka, kostnice a zvonice. K těmto barokním památkám vede unikátní schodiště, které samo o sobě může být turistickým lákadlem. Je totiž dvě stě metrů dlouhé, tvoří jej 153 schodů a 16 odpočívadel. Že jde o unikát dokládá i fakt, že podobné schody jsou již na jednom místě v Evropě – v Itálii. A pokud si někdo myslí, že počet schodů prostě tak jen vyšel, je na velkém omylu. Jde totiž o propracované počty. Jde o myšlenku, že se poutníci při stoupání modlí pomocí růžence. Právě počet schodů odpovídá počtu Zdrávasů ve Velkém růženci (s třemi úvodními) a počet odpočívadel je pak počet Otčenášů.

Schodiště čeká na zázrak

Mnohdy byly schody pro lidi jako cesta k Bohu, dnes však na Boha spoléhají spíše ony. Schodiště bylo totiž precizně zpracované a rokokově zdobené. Ze zmíněné výzdoby toho však již moc nezbývá. Téměř na všech částech se podepisují zuby času i zuby vandalů. Samotný kostel byl v devadesátých letech vykraden. Schodiště a celá památka je tedy spíše smutná a čeká na spasitele, který ji opět opraví. Dobrou zprávou však je, že nově jde o národní kulturní památku a na její opravu bylo z programu záchrany architektonického dědictví vyčleněny 2 miliony korun.