Projekt Otevřené chrámy otevírá veřejnosti na 35 kostelů v Moravskoslezském kraji. Lze si je prohlédnout v rámci komentovaných prohlídek

Projekt Otevřené chrámy je pro zájemce o sakrální stavby k dispozici již od roku 2017. Kostely jsou v českých obcích obvykle nepřehlédnutelnými stavbami, které jsou nejčastěji známé zvenku. Kvůli zavřeným dveřím mimo den bohoslužeb se s jejich vnitřkem málokdy lze seznámit. Projekt Otevřené chrámy si vzal za cíl přiblížit kostely těm, kteří mají opravdový zájem o architekturu, umění, historii, protože to vše v kostele najdete.

Ostravsko-opavská diecéze otevírá kostely veřejnosti

V Moravskoslezském kraji se dveře kostelů, kostelních věží a poutních míst otevírají již po šesté. Celkem se do projektu přihlásilo 35 kostelů, 2 kostelní věže, v nichž vás provede na 146 průvodců z řad místních farníků, studentů, seniorů, kteří ten svůj kostel velmi dobře znají. Výhodou možná pro některé rodiny bude to, že prohlídky jsou zdarma. Ovšem dobrovolně lze přispět do kasičky kostela. Pojďme se podívat alespoň na některé. Dobré je sledovat zejména návštěvní hodinu, která často bývá odpoledne, případně jen víkendy.

Kostel Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně

Jedná se o poutní barokní kostel na kopci Cvilíně na jihovýchodě města Krnov. Na poutě se sem chodilo již v 17. století, to tu ovšem stála jen dřevěná kaple. Nový kostel Panny Marie Sedmibolestné byl postaven v roce 1728. Ke kostelu vede schodiště se 222 schody. Otevírací doba je od úterý do pátku od 13 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 17 hodin a v neděli od 11 do 17 hodin.

Kostel na Cvilíně, Krnov. Fotografie: Wikimedia Commons.org, autor: Vlach Pavel, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krnov,_Cvil%C3%ADn_(1).jpg

Kostel svatého Michaela Archanděla v Hrozové

Nedaleko Slezských Rudoltic se v odlehlém koutu osoblažského výběžku nachází obec Hrozová. A v ní uprostřed malého hřbitova stojí docela nenápadný kostel svatého Michaela Archanděla. Ale zdání klame. Tento kostel v sobě totiž ukrývá nástěnné malby z konce 13. století, které patří k nejstarším na území Moravskoslezského kraje. Určitě stojí za vidění. Otevírací doba kostela je v sobotu od 11 do 15 hodin.

Věž kostela svatého Jana Křtitele ve Frýdku-Místku

Kostel svatého Jana Křtitele ve Frýdku-Místku stojí poblíž Frýdeckého náměstí. Jeho jádro je gotické a pochází ze 2. poloviny 14. století. Najdete tu stálou expozici Pohledy do dějin farnosti Frýdek, a to v horní části jeho věže. Ta je postavená z režného cihlového zdiva a nabízí kromě galerie současného umění také krásný výhled na město a blízké Beskydy. Věž je přístupná v pátek od 15 do 18 hodin a v sobotu a v neděli od 13 do 18 hodin.

Zdroj: http://otevrenechramy.cz/; https://zpravy.cirkev.cz/otevrene-chramy-2022-maji-novy-web_8339

Kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku. Náhledová fotografie: Wikimedia Commons.org, autor: Hustakar, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_sv._jana_k%C5%99titele_FM_3.jpg

 

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.