Radostín, brzdový kámen a rašeliniště: Na Havlíčkobrodsku je spousta zajímavých míst

Přestože až v našem století se z cestování stal průmysl, který vynáší, cestovalo se také v minulosti. Většinou se jednalo o cesty obchodní povahy, případně návštěvy příbuzných, lázní či letních bytů. Málokdo si ale vyjel na dovolenou jen tak, aby poznal cizí kraje, jak je tomu v současnosti. Ovšem i v dřívějších časech měli formani a vozkové k dispozici dopravní značení. Nevěříte? Pak jste možná ještě nikdy neslyšeli o brzdových kamenech.

A jedeme z kopce

Dřívější povozy bývaly taženy koňským potahem. Umíte si představit, co s vozem udělá jízda z prudkého a dlouhého kopce? Pokud jste hádali, že bez přibrzďování by mohl narazit do potahu s koňmi, tipovali jste správně. Mnohdy z toho bývaly opravdu těžké úrazy cestujících. A právě z tohoto důvodu, aby k tomu nedocházelo, se začaly používat tzv. brzdové kameny. Označovaly úsek, ve kterém měl vozka začít brzdit vůz pomocí smykové brzdy neboli šupky, čuby, korýtka či koloběhu. Dá se říct, že se jedná o první dopravní značky. Dnes by toto místo bylo asi označené značkou prudkého klesání nebo textem „úsek častých dopravních nehod“.

Z dob Marie Terezie

Na našem území se tyto kameny začaly používat asi v polovině 18. století v době vlády císařovny Marie Terezie. Brzdový kámen byl obvykle kamenný čtyřboký pilíř natřený bílou barvou, který nesl černě zbarvené vyobrazení rukojeti smykové brzdy kočáru. Postavený byl nalevo od cesty (až do roku 1939 se totiž na našem území jezdilo vlevo).

Radostínské rašeliniště. Foto: Wikimedia Commons.org / Autor: Petr 1888 / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NPR_Radost%C3%ADnsk%C3%A9_ra%C5%A1elini%C5%A1t%C4%9B_08.jpg

Radostínské rašeliniště

Brzdových kamenů se v České republice už mnoho nedochovalo. Jeden najdete v obci Radostín na Havlíčkobrodsku. A když už tady budete, můžete se podívat také na Národní přírodní rezervaci Radostínské rašeliniště, které se nachází asi jeden kilometr od obce. Výměru má 35 hektarů a hloubka rašeliny je až přes tři metry. V současné době je oblast rašeliniště domovem 350 druhů motýlů, žijí tu také obojživelníci a daří se tu i ptákům. Chráněným územím vede naučná stezka po povalových a haťových chodnících a najdete tu také 12 informačních tabulí.

Zdroj info: wikipedie.cz, mapy.cz

Brzdový kámen. Náhledové foto: Wikimedia Commons.org / Autor: Stefan Lefnaer / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radschuhsaeule2.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.