Regensburg: Město s nejstarším zachovaným mostem ve střední Evropě

Když navštívíte bavorské město Regensburg v době, kdy zde nejsou záplavy, tak vidíte ze Železného mostu vodu v Dunaji proudit celkem líně. V současnosti se naši sousedé potýkají s povodní, která jejich životy obrátila vzhůru nohama. A podle předpovědi počasí má být ještě hůře, protože meteorologové předpovídají další várku deště. Snad se počasí brzy umoudří a voda se u sousedů ustálí na svých běžných hodnotách, aby se mohli do Regensburgu vrátit turisté, protože je to město se spoustou historických památek.

Gotický Kamenný most v Řezně

Od Železného mostu v Regensburgu ke Kamennému je to sotva půl kilometru pěší chůze, historicky je ale dělí několik staletí. Kamenný most přes řeku Dunaj byl postaven v letech 1135 až 1146. Měří 309 metrů (dříve 336 metrů) a hodně dlouho to byl jediným mostem přes Dunaj, z čehož měl Regensburg velkou výhodu, protože vybíral mýto a na tom bohatl. Kamenný most není zcela rovný, stáčí se mírně k východu, takže kopíruje podmínky podloží a zároveň zohledňuje průběh toku Dunaje. Jméno stavitele mostu známé není, ale ví se, že se podílel také na výstavbě Juditina mostu přes Vltavu v Praze. A Kamenným mostem v Řezně se zřejmě nechal inspirovat i císař Karel IV., když se rozhodoval pro stavbu Karlova mostu.

Na počátku 20. století se vážně uvažovalo o odstranění Kamenného mostu, protože představoval překážku v lodní dopravě. K tomu naštěstí nedošlo. Na konci druhé světové války byl most vážně poškozen, aby se zabránilo postupu amerických jednotek. Následovala jeho oprava, dokončená v roce 1950. Větší rekonstrukce mostu pak proběhla celkem nedávno, v letech 2010 až 2018.

Katedrála svatého Petra

Katedrálu v Regensburgu stavěli v několika etapách. Začali v roce 1270 a skončili v 16. století. Postavená je podle francouzské gotiky, má 32 metrů vysokou klenbu. Proslulá jsou téměř kompletně dochovaná středověká vitrážová okna. Vyobrazení svatého Petra vzniklo například už v roce 1325. Katedrála svatého Petra je volně přístupná od 6:30 do 19:00 hodin. Až do 31. října se každý den ve 14:30 hodin koná komentovaná prohlídka katedrály a křížové chodby v délce 75 minut. Lístky je možné koupit v Informačním centru DOMPLATZ 5. Od Kamenného mostu je katedrála svatého Petra vzdálená asi 300 metrů. Společně pak tvoří hlavní dominanty města.

Katedrála svatého Petra v Regensburgu. Foto: Pixabay

Regensburg a jeho historie

Regensburg neboli Řezno patří k nejstarším německým sídlům. Lidé tu žili již okolo roku 5000 př. n. l. V keltském období ti bylo sídliště Radosbora. V roce 79 n. l. si zde Římané postavili pevnost a civilní osady, které ale zničily germánské kmeny během markomanských válek. Římané potom okolo roku 170 n. l. na příkaz císaře Marka Aurelia vybudovali legionářský tábor s názvem Castra Regina (tj. tábor na řece Regen). Pozůstatky na tuto dobu jsou stále viditelné v půdorysu starého města Regensburg.

V 6. století sem přišli vévodové kmene Bavorů, Agilolfingové. Přijali křesťanství a nechali zřídit biskupství, jehož zakladatelem je svatý Bonifác. Jejich vládu ukončil francký král Karel Veliký, který si z Řezna udělal sídelní rezidenci Karlovců. Později se Řezno stalo sídelním městem vládců východofranské říše. Během své existence v raném a vrcholném středověku patřilo město k nejbohatším a nejhustěji osídleným městům v Německu. K jeho hospodářskému úpadku přispěly husitské války, kvůli kterým Řezno ztratilo odbytiště v Čechách, a později války s Turky.

I pro Čechy mělo Řezno v raném středověku velký význam, protože bylo centrem diecéze, do které české země patřily v době, kdy ještě neexistovalo pražské biskupství. To bylo založeno až v roce 973. V roce 845 do Řezna přišlo 14 českých knížat, aby zde přijalo křest.

Zdroj: https://www.regensburg-bayern.de/erleben/sehenswuerdigkeiten-regensburg/steinerne-bruecke/, mapy.cz

Kamenný most a katedrála sv. Petra, Regensburg. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.