Rodové sídlo Hohenzollernů vstalo jako Fénix z popela díky Fridrichovi Vilému IV.

Když pojedete z německého Stuttgardu na jih, tak ve vzdálenosti asi padesáti kilometrů od něho se na 855 metrů vysokém kopci zvaném Hohenzollern tyčí rodové sídlo Hohenzollernů, kteří se k moci dostali ve středověku a Prusku a Braniborsku vládli až do konce Velké Války. Podle tohoto hradu, respektive kopce dostala zdejší krajina svůj název – Hohenzollernsko (Zollerberg, jednoduše Zoller).

Z historie rodového hradu

Původní jádro hradu vzniklo už ve středověku, a to v polovině 11. století. Jeho stavební historie je celkem pestrá, protože byl téměř zničen při obléhání v 15. století, následně znovu vybudován, aby v 18. století ztratil svůj strategický význam a postupně chátral. Že tu ale stojí ve skvělém vzhledu i v současné době, za to je možné děkovat třetí jeho přestavbě, a to v 19. století.

Třetí hrad

Současný hrad Hohenzollern byl postaven korunním princem Fridrichem Vilémem IV. z rodu Hohenzollernů. Na začátku 19. století byla z hradu použitelná jen kaple svatého Michala. Zbytek byly více méně ruiny. Princ se do zdejší krajiny zamiloval a pojal touhu vidět rodový hrad opět obyvatelný. A tak si najal architekta Friedricha Augusta Stülera, který se nechal inspirovat anglickou gotickou architekturou a některými zámky v údolí řeky Loiry ve Francii.

Hrad Hohenzollern. Foto: Pixabay

Přestavba hradu nese v sobě známky německého romantismu, která zahrnuje idealizovanou vizi středověkého rytířského hradu. Dílo bylo dokončeno v roce 1867 za vlády krále Viléma I, což byl bratr Fridricha Viléma IV. Jako sídlo nebyl hrad již pravidelně obýván, ale využíván spíše pro reprezentativní účely. Při zemětřesení v roce 1978 byl hrad poškozen, jeho oprava trvala do poloviny roku 1990.

Jedno z nejnavštěvovanějších míst v Německu

Hrad Hohenzollern patří k nejvíce navštěvovaným místům v Německu. Stále patří rodu Hohenzollernů, a to švábské i braniborsko-pruské větvi. Bývá využíván pro letní tábor pro děti. A samozřejmě si ho lidé mohou prohlédnout v rámci prohlídek. Jeho architektura inspirovala některé filmaře, jež si ho vybrali pro natočení exteriérů několika filmů – adaptace dětské knihy Nejhorší čarodějnice a hororu Lék na život (2016).

V současné době je na hradě Hohenzollern historická expozice historie Pruska. Velmi zajímavými exponáty je koruna posledního německého císaře Viléma II. nebo osobní věci pruského krále Fridricha II. Velikého.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hohenzollern_(hrad); https://en.wikipedia.org/wiki/Hohenzollern_Castle

Hrad Hohenzollern. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.