Švařec a naučná stezka Štěpánovský čtyřlístek vám představí krytou dřevěnou lávku i zajímavou kapli

V okrese Žďár nad Sázavou se nachází malá vesnice Švařec, která je částí obce Koroužné. Její historie se psala už v roce 1349 a stále v ní žijí lidé, i když jich není právě moc (asi jen 51). Drží je tu nejspíš hezké okolí, protože tu najdete třeba cenný komplex podhorský luk a pastvin, ale také několik pozoruhodných staveb.

Kaple Nejsvětější Trojice

Jako kulturní památka je chráněna římskokatolická kaple ve Švařci, zasvěcená Nejsvětější Trojici. Postavit ji nechali pravděpodobně zdejší horníci z německých zemí, kteří zde těžili stříbro. Během rekonstrukce v roce 2022 tu totiž byla objevena zazděná románská okénka, a to ve východní stěně za oltářem. Podle nich může být vznik kaple datován do poloviny 13. století. O kapli se ale v písemnostech poprvé píše až v roce 1519. V 18. století se dočkala přestavby, v 19. a 20. století ji rekonstruovali. Poslední rekonstrukce proběhla v minulém roce.

Národní přírodní památka Švařec

Kaple stojí při silnici stranou vesničky Švařec. Kousek od ní se pak nacházejí chráněná území, a to Švařec a Švařec II. Důvodech ochrany jsou suché trávníky s jalovci a s kriticky ohroženými  bylinami švihlíkem krutiklasem a vstavačem kukačkou a motýlem modráskem černoskvrnného.

Švařec a dřevěná lávka. Foto autor: Ben Skála Benfoto; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%A0va%C5%99ec-d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A1-l%C3%A1vka2014c.jpg

Naučná stezka Štěpánovský čtyřlístek

Kraj v okolí vesnice Švařec pomáhá poznat naučná stezka Štěpánovský čtyřlístek, která tudy vede. Je dlouhá 12,5 kilometru. Začíná ve Štěpánově nad Svratkou, pokračuje na Veveří, Švařec, Brťoví, Čtyři Dvory, oboru Borovec, přírodní památku U Hamrů a zpět do Štěpánova nad Svratkou.

Po cestě narazíte na dřevěný krytý most ve Švařci, respektive dřevěnou lávku krytou šindelovou střechou, jež byla postavena v roce 1873. Je dlouhá 22 metrů a široká 2 metry.

Zdroj: https://www.naucne-stezky.cz/stepanovsky-ctyrlistek-skolni-naucna-stezka-stepanov-nad-svratkou/; https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0va%C5%99ec

Kaple Nejsvětější Trojice ve Švařci. Náhledové foto autor: Bílá Vrána; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%A0va%C5%99ec-kapleNejsvTrojice.JPG

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.