Niagarské vodopády

Niagara

Niagarské vodopády připomínají spíše zábavní park

Také si je představujete spíše jako úchvatnou přírodní památku, kde vás při pohledu do burácející masy vody nebude zhola nic rušit? Pak…