Templáři zavítali na Zbiroh! Výstava 2012 a původní žeton!

templáři-řád-rytíři

Tajemný řád templářů, jinak zvaný též Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu, byl ve středověku velmi uctívaným křesťanským rytířským řádem. Templáři měli obrovskou moc a jejich posláním byla zprvu ochrana chudých poutníků, kteří putovali do Jeruzaléma. Rytíři je chránili před nebezpečnými lupiči.

První písemná zmínka o templářském řádu pochází z roku 1120, kdy se těšili přízni i samotného krále. V důsledku toho si získávali stále větší oblibu a jejich moc se rozšířila i do Evropy. Stali se významnou ekonomickou, politickou a vojenskou silou, která prakticky nikomu nepodléhala, pouze papeži.

Počínali si velmi obratně, co se týkalo ekonomických aktivit. Vydělávali obrovské jmění coby významní bankéři a jejich zisky z křížových výprav předčily očekávání. Již tehdy vyvinuli skvěle fungující bankovní systém! Jejich mošny se plnily  a obrovská rozpínající se moc vzrůstala…

templáři-rytíři-moc
Foto: Pixabay

Víte, odkud pochází rčení: Nešťastný pátek třináctého…?

Nicméně, bohatství a sláva templářských rytířů nebyla po chuti panovníkům, kteří měli obavy z jejich sílící moci, a proto na popud krále Filipa IV. Sličného začalo v pátek 13. října 1307 zatýkání templářů ve Francii. Dodnes není jasné, zda to byla jen záminka nebo měl král skutečný důvod k potlačení templářského řádu. Jisté je jen jedno. Jejich majetek následně propadl králi. A právě z této neslavné éry se zachovalo rčení: Nešťastný pátek třináctého

zámek-zbirok
Taťana Veselá-zámek-Zbiroh

Tvář Leonarda da Vinci – Příběh rytířského řádu templářů

Pokud vás tajuplná historie řádu templářů zajímá, můžete nabýt nových vědomostí právě na zámku Zbiroh, kde se před lety konala zajímavá půlroční výstava. Vyprávěla o životě rytířů templu a našla si spoustu obdivovatelů a návštěvníků. Po skončení výstavy se na zámek vrátila původní expozice, ale řada exponátů z templářské historie je zde dochována a můžete si je se zájmem prohlédnout.

Zvláštní pozornost si zaslouží původní žeton, který je předchůdcem bankovního systému! Neměli byste minout ani Lukánskou desku, což je autoportrét Leonarda da Vinci. Jedná se o exkluzivní kopii obrazu, který byl poprvé ke zhlédnutí mimo území Itálie právě na zámku Zbiroh!

Náhledové foto: Pixabay

Zdroj: wikipedia.org, zbiroh.com

favicon

V Čechách je krásně, tak proč někdy nevyrazit za hranice všedních dnů...?