Terasy Moray v Peru: Incké amfiteátry s tajemnou minulostí

Severně od města Cusca leží v peruánských Andách Posvátné údolí Inků, které je významným turistickým cílem díky archeologickým nálezům. Ty dokládají starobylost této oblasti. Údolí se táhne podél řeky Urubamba mezi městem a inckými ruinami v Písacu a Machu Picchu. Tyto dvě památky dávné historie Inků patří k nejznámějším a také nejvíce navštěvovaným. Kromě nich ale ve zmiňovaném údolí leží i další pamětihodnosti. Mezi nimi i terasy Moray, které najdete asi padesát kilometrů od města Cuzca. Jaký byl jejich účel a proč je Inkové vůbec postavili?

Město Maras, solná jezírka a terasy Moray

Terasy Moray Inkové vybudovali v nadmořské výšce 3 500 metrů nad mořem nedaleko města Maras. To je známé i svými solnými odpařovacími jezírky, za jejichž výstavbou stojí také civilizace Inků. Jezírek je více než pět tisíc a sloužila k získávání soli ze zdejšího podzemního potoka.

Terasy Moray se skládají z terasovitých amfiteátrů, které se vyznačují precizní konstrukcí a sofistikovaným systémem zavlažování. Terasy jsou obklopeny kamennými zdmi, které dosahují výšky až 3 metrů, a jejich dno je pokryto vrstvou úrodné půdy. Některé terasy jsou zapuštěny hluboko do země, jiné se tyčí nad okolní krajinou. Celkem se v Moray nachází asi 13 teras uspořádaných do dvou skupin.

Foto: Pixabay

Zemědělský zázrak Inků, nebo rituální symbol?

Do současnosti nebyla objasněna funkce teras Moray. Některé teorie zastávají názor, že sloužily k pěstování plodin v různých mikroklimatech, které tyto terasy poskytovaly. Účelem mělo být zjistit, které plodiny se hodí pro konkrétní podmínky. Jiný názor říká, že terasy sloužily jako posvátná místa, byly to rituální symboly a sloužily pro pozorování astronomických jevů nebo k oslavám náboženských obřadů.

Jisté je jediné. Terasy Moray jsou ukázkou stavitelskou dovedností dávných Inků a jejich znalostí z oblasti inženýrství a zemědělství. Dokazují, že Inkové uměli využívat mikroklima k ovlivnění teploty a vlhkosti pro pěstování plodin.

Terasy Moray se nacházejí asi 40 km severně od Cuzca a jsou snadno dostupné autobusem nebo taxíkem. Prohlídka terasy je zahrnuta v turistickém balíčku pro Svaté údolí a obvykle trvá asi hodinu. Návštěvníci si mohou prohlédnout terasy zblízka, prozkoumat jejich konstrukci a pokochat se krásným výhledem na okolní krajinu.

Zdroj: https://www.peruforless.com/travel-guides/sacred-valley, https://www.machupicchu.gob.pe/

Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.