Tetín patří k nejstarším obcím u nás. Je to významné poutní místo se třemi kostely a zříceninou hradu

Pojďme se společně podívat do obce Tetín, jejíž kořeny sahají až do paleolitu. Její počátky jsou spojované podle pověstí s Krokovou dcerou Tetou a s historicky doloženými prvními Přemyslovci – svatou Ludmilou. Tetín leží asi tři kilometry pěší chůze od centra Berouna. A protože nabízí několik pamětihodností a přírodních zajímavostí, milovníci turistiky (pěší, na kole či autem) si sem mohou udělat jednodenní výlet.

Do Tetína po modré

Kousek od berounského vlakového nádraží je možné se napojit na stezku pro pěší pojmenovanou Poutní cestu Říp – Blaník, kterou kopíruje cyklostezka svaté Ludmily. Cesta vás po 2,7 kilometru dovede až do Tetína, kde stojí za to se chvíli zdržet. Jedná o významné poutní místo. Už v 10. století tu byl knížecí dvorec, sídlo svaté Ludmily, jež zde byla 15. září 921 zavražděna.

Její ostatky nyní spočívají v bazilice svatého Jiří na Pražském hradě, ale každoročně se ve výročí její smrti v Tetíně koná Svatoludmilská pouť. Ne jinak tomu bude i letos, kdy je její program naplánován na dny od 15. do 17. září 2023. Jeho součástí budou koncerty, trhy, poutní mše a program pro děti.

Hrad Tetín

Nedaleko tetínského hradiště byl ve 13. století na skalnaté ostrožně vybudovaný hrad. Původně byl sídlem královského lovčího, králi Václavovi II. sloužil pro potřeby jeho přemyslovských levobočků – například Štěpána z Tetína, jenž působil jako královský notář. Později se majitelem hradu stal Karel IV., který zdejší panství připojil ke Karlštejnu a hrad Tetín zůstal opuštěný.

Do současnosti se zachovala čtverhranná branská věž, fragmenty zdiva palácového křídla. Hrad byl těžce poničen při těžbě vápence v 19. století. Kousek od hradu jsou Tetínské vyhlídky, z nichž je krásný výhled na údolí Berounky a město Beroun.

Zřícenina hradu Tetín. Foto autor: MachovaTer; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C5%99%C3%ADcenina_hradu_Tet%C3%ADn,_obec_Tet%C3%ADn,_%C4%8CR.jpg

Tetínské kostely

Ač obec Tetín není velká, tak v ní najdete hned tři kostely:

  • Románský kostel svaté Kateřiny Alexandrijské z roku 1200, který byl postavený na místě starší sakrální stavby, jež pamatovala ještě pobyt svaté Ludmily na Tetíně. Tento kostel je nejmenší. Za doby vlády Josefa II. byl zrušený, odsvěcený a sloužil jako sýpka. Ke svému původnímu účelu byl navrácen v 19. století. Původně byl tento kostel zasvěcený svaté Ludmile. Ale jak to bývá v naší historii, u nás rádi všechno přejmenováváme, takže nyní jméno této svaté nese jiný tetínský kostel.
  • Kostel svatého Jana Nepomuckého je také románského původu. V 17. století byl barokně přestavěný. I on byl původně zasvěcený jinému světci, a to svatému Michaelovi Archandělovi. Je zajímavé, že v 16. století tu jako farář působil Václav Hájek z Libočan, kterého známe jako významného českého kronikáře. Kostel je odsvěcen a funguje jako galerie výtvarného umění.
  • Kostel svaté Ludmily je nejmladší ze tří tetínských kostelů, pochází ze 17. století. Stojí v těsné blízkosti kostela svaté Kateřiny Alexandrijské. Pověst říká, že se kostely vzájemně k sobě přibližují. Jakmile se zcela přiblíží, nastane soudný den.

Tetínské skály a jeskyně

Kousek od zříceniny hradu Tetín narazíte na přírodní rezervaci Tetínské skály, což je skalní stěna s jeskyněmi. Při těžbě kameny některé z nich byly zničené.

Zdroj: https://www.tetin.cz/zivot-v-obci-a-sluzby/aktuality/svatoludmilska-pout-2023; https://www.muzeumtetin.cz/turisticke-informacni-centrum/turisticke-cile/kostely/

Kostel svaté Ludmily. Náhledové foto autor: Alena Kalová

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.