Tibera – víc, než jen řeka, na které stojí Řím

Řeka, na které stojí věčné město Řím, je zahalena tajemstvím a mýty. Legenda praví, že se kdysi nazývala Albula – Bílá řeka. A proč jde tedy dnes o Tiberu?

Nové jméno se objevilo poté, co se v jeho bouřlivých vlnách utopil legendární král jménem Tiberin. Bohové z něj poté udělali patrona řeky, která nyní nese jeho jméno. Proto je na starověkých freskách a malbách Tiber zobrazován jako ležící muž, z jehož vlasů a vousů stéká voda. Vědecká verze ovšem už není tak romantická. Uvádí, že slovo „Tiber“ má kořen v keltštině a překládá se jako „voda“.

Několik faktů o Tibeře

Jde o třetí největší řeku v Itálii s délkou 405 km. Její pramen najdeme v Apeninách, protéká soutěskami a postupně klesá do roviny Maremma a oblasti Lazio, aby se nakonec vlila do Tyrhénského moře.

Tiber jako legendární řeka

Zajímavou roli hraje tato řeka i v mýtu o zakladatelích starověké římské civilizace. Koš s dětmi Romulem a Remem byl totiž podle legendy vhozen právě do Tibery. Vlny však vynesly koš na břeh, kde byli bratři díky pomoci vlčice schopni přežít. Ať už je to pravda nebo ne, faktem zůstává, že řeka obklopená kopci byla nejatraktivnějším místem pro starověké osídlení v širokém i dalekém okolí.

Historický význam Tiberu

Ve starém Římě byla řeka Tiber nejdůležitější plavební tepnou a měla zásadní význam pro rozvoj obchodu. Četné galéry dodávaly obilí a dřevo do měst proti proudu, což umožňovala Římu až nadpozemsky bohatnout. Ovšem tato řeka byla také součástí starověkého kanalizačního systému. Pomáhala při odvodňování bažin kolem města a samozřejmě také shromažďovala odpady. Postupně se ucpávala a v důsledku toho ztratila splavnost.

Navíc město ohrožovala stálými záplavami. To se změnilo až v 19. století, kdy bylo koryto zpevněno betonem a podél břehů byly vybudovány výrazné náspy.

Náhledové foto: Pixabay

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tibera

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.