Zámek Červený Hrádek a tvrz Obděnice se nacházejí nedaleko Sedlčan

Dnešní putování po českých pamětihodnostech nás zavede do Sedlčanské kotliny, kde na soutoku Mastníku a Sedleckého potoka leží město Sedlčany. Je spojeno se jménem českého rybníkáře a rožmberského regenta Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, který strávil na tvrzi v Obděnicích u Sedlčan závěr svého života. Nejvýznamnější památkou Sedlčan je zámek Červený Hrádek, který leží ve stejnojmenné městské čtvrti.

Zámek Červený Hrádek

Ze Sedlčan je městská čtvrť Červený Hrádek vzdálená asi dva kilometry. Před druhou světovou válkou bývala samostatnou obcí. O zdejší tvrzi Hrádek se písemnosti zmiňují již v 80. letech 13. století . V roce 1400 vlastnil ves Heřman z Říčan a z Hrádku, o století později byl jejím majitel Bohuslav Břekovec s Ostromeče. Až do roku 1948 pak Červený hrádek vlastnil rod Mladotů ze Solopisk, pak jim byl majetek vyvlastněn. Znovu se jim vrátil v 90. letech 20. století po Sametové revoluci, a to do rukou Jana Nepomuka Mladoty ze Solopisk, který nechal zámek zrekonstruovat.

Zámek je přístupný jen během akcí, které se na něm občas konají. Ale lze se podívat do přilehlého parku, který společně se zámkem posloužil jako exteriéry pro natáčení české komedie Trhák v roce 1980.

Tvrz Obděnice. Foto autor: Richenza; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obd%C4%9Bnice_(Petrovice)_(8).JPG

Tvrz Obděnice

Zřícenina tvrzi Obděnice stojí ve stejnojmenné vsi u Petrovic. Z Červeného Hrádku je to necelých dvacet kilometrů. Panské sídlo tu stávalo již ve 13.století. Tvrz Obděnice byla ale založena později, ve století patnáctém. O sto let později ji vlastnil Jakub Krčín z Jelčan, který ji výrazně rozšířil. Tvrz sloužila do období třicetileté války. Později byla opuštěna a stala se z ní postupně ruina. Ta je dnes chráněná jako kulturní památka. Zachovány z ní zůstal gotický sedlový portálek ze žuly, renesanční omítky, zbytky černé kuchyně, místnost s valenou klenbou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%BD_Hr%C3%A1dek_(Sedl%C4%8Dany); https://cs.wikipedia.org/wiki/Obd%C4%9Bnice_(tvrz)

Zámek Červený Hrádek u Sedlčan. Náhledové foto autor: VítVít https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cerven%C3%BD_Hr%C3%A1dek_z%C3%A1mek_6.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.