Unikátní bažiny Sudd v jižním Súdánu málem zničila moderní doba – záměr byl přitom bohulibý

Bažiny Sudd v jižním Súdánu hostí mnoho zajímavých živočichů. Ovšem žijí tu i lidé, z nichž nejzajímavější je rozhodně kmen Nuerů. Chybělo však málo a dnes už by jeho příslušníci ve svých domovech žít nemohli.

Nejuznávanějším bohem tohoto kmene je Dengdita, který bývá také nazýván bohem Velkého deště. Kmen Nuerů ho považuje za hlavního stvořitele bažin a ochránce lidí žijících na jejich území.

Bažinám hrozil zánik

Svět těchto lidí je doslova omezen bažinami, takže když v 70. letech minulého století vyvstala otázka vytvoření odvodňovacího kanálu Dzhunkali uprostřed bažin, kmen aktivně protestoval. Jak se totiž ukázalo, tato inženýrská stavba byla navržena nejen k dodávce čerstvé vody do jiných částí Súdánu a Egypta, ale také k odčerpání většiny plochy bažin. Orgány země se tak pokusily v rámci jednoho projektu poskytnout vodu suchým oblastem a získat další zemědělskou půdu.

Naštěstí pro lidi žijící v této oblasti nebyl projekt nikdy dokončen, z 360 km kanálu bylo položeno pouze 240. Později byly práce omezeny kvůli nedostatku finančních prostředků a také kvůli vypuknutí občanských nepokojů.

Bažiny jsou dnes chráněným územím

Kmen Nuerů se však obnovení prací nemusí bát.. Nedávno byla totiž přijata Ramsarská úmluva, která je první globální mezinárodní smlouvou definující mokřady jako zvláštní typ ekosystému. Díky této dohodě byl Sudd zařazen na seznam mokřadů mezinárodního významu, který jej chrání před ukvapenými a nekoordinovanými projekty a dalším nebezpečím. Neuvážené zásahy by tedy jeho přírodu ani obyvatel už nikdy ohrozit neměly.

Náhledové foto: Pixabay

Zdroj: https://www.afrikaonline.cz/nppk-sudanu-a-jizniho-sudanu-ii/, https://cs.legaltechnique.org/articles/afrika/bolota-sudd-v-yuzhnom-sudane-bull-novosti-v-fotografiyah.html, http://www.mojeafrika.cz/informace-jizni-sudan-100031_100813_0

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.