Určitá místa Jeruzaléma vás zavedou k náboženské minulosti

Jeruzalém

Jeruzalém je propíraný ze všech směrů a nikdo jej stejně nepopsal tak, jak by si zasloužil. Každý jej totiž vnímá jinak a nikdo nevzal v úvahu jeho potenciál a poselství! Minimálně byste měli vědět, že se zde nachází náboženské brány a každá z nich v sobě uzamyká pravé pochopení toho či onoho.

Chrámová hora

Svatá hora je nejnavštěvovanějším místem v muslimské čtvrti. Díky svému třpytivému zlatavému oblouku ji nelze přehlédnout. Judaismus hlásá, že se zde nachází základ světa, přebývá zde Bůh, že zde byl stvořen Adam a Abraham právě tady vydal Izáka. Proto by se židé měli obracet se svými prosbami na Svatou horu.

Na Svaté hoře je rovněž nepřehlédnutelný Skalní dóm. Ačkoli jeho historie sahá stovky let do minulosti, svého finální podoby se dočkal až v 90. letech 20. století, kdy jordánský vládce věnoval několik kilogramů zlata na pozlacení oblouku. Stejně jako oblouk září i vnitřek – vládne mu mozaiková výzdoba s arabskými rytinami, s citáty z Koránu. Od roku 2000, kdy došlo k povstání známému jako Infináda, je Skalní oblouk muslimům nepřístupný!

Olivetská hora

Olivová hora neboli Olivetská hora hraje v životě židovských věřících obrovskou roli (předpokládá se totiž, že z ní přijde Spasitel a cestou do Jeruzaléma vzkřísí mrtvé). Z tohoto důvodu jsou praví Židé již od středověku pohřbíváni na západním svahu hory, kde byl vybudován největší židovský hřbitov v rámci světa. Hora je navíc zajímavá tím, že na jejím úpatí najdete Getsemanskou zahradu, kam údajně chodil Ježíš Kristus a kde byl zadržen a po své mučivé cestě bez milosti ukřižován. Další fascinací je národní park Emek Curim na severovýchodním úpatí hory. Ta je oblíbená zejména pro olivy a jeskyně.

Jaffská brána

Počet zdí a dveří v Jeruzalémě vás překvapí. Ty, které si zde budete moci prohlédnout v současnosti, pocházejí ze 16. století, jedny z 19. století. Tou nejvýznamnější pro vstup do Starobylého města, je Jaffská brána neboli Davidova brána. Nalevo objevíme křesťanskou čtvrť, rovně se dostaneme do muslimské čtvrti a napravo za Davidovou citadelou je arménská čtvrť.

Lví brána

Lví brána se navíc nazývá jako Štěpánský podle svatého Štěpána, který byl v jeho blízkosti zřejmě ukamenován. Připravte se na to, že na něm objevíte vyobrazení zvířat, zatímco někteří tvrdí, že jsou to lvi, jiní tvrdí, že jsou to levharti. Ať tak či onak, dveře jsou pro křesťany obzvláště zajímavé, protože se obvykle říká, že zde začalo konečné putování Ježíše Krista. Mezi další brány patří Nová, Herodova, Zlatá, Sijónská a Hnojná brána.

Chrám Božího hrobu

Chrám Božího hrobu
Foto: Pixabay

Nejdůležitější křesťanská památka zvaná Chrám Božího hrobu se nachází ve Starém Městě, na místě, které většina křesťanů považuje za Golgotu, kde byl popraven Ježíš Kristus. Kostel je od 4. století významným poutním místem a je hlavním cílem mnoha návštěvníků Jeruzaléma. Původní bazilika se zde nacházela ve 4. století a od té doby byla stavba několikrát přestavěna.

Via Dolorosa

V rámci starobylého města se zde nachází také Via Dolorosa, cesta, po které Ježíš Kristus nesl svůj kříž na cestě ke svému skonu. Cesta má svá zastavení a je předchůdcem křížové cesty, kterou dobře známe z různých spisů. Velká část cesty vede muslimskou čtvrtí! Takže pozor na to… Ale navštívit byste také měli Davidovu věž a Zeď nářků, které již ani není zapotřebí představovat.

Zdroje info: kudyznudy.cz, cestujeme.cz

Náhledové foto: Pixabay