Z Ledče nad Sázavou na zříceninu hradu Chřenovice, nebo do Stvořidel oblíbených vodními turisty

Po obou stranách řeky Sázavy leží nevelké město Ledeč nad Sázavou, jehož historie se začala psát již ve 12. století. Zajímavostí je, že se město nachází nedaleko geografickém středu České republiky, jenž je v osm kilometrů vzdálené Čihošti. Městskou dominantou je ledečský hrad a za pozornost stojí také okolí města – zřícenina hradu Chřenovice, přírodní rezervace Stvořidla či Sluneční zátoka, kam jezdil spisovatel Jaroslav Foglar.

Hrad v Ledči nad Sázavou

Na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou se v Ledči vypíná zdejší hrad, jenž patří mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách. Píše o něm již v roce 1181, kdy je zmiňován vladyka Zikmund z Ledče. Ledečtí vladykové hrad vlastnili do roku 1440, potom se zde majitelé střídali. V roce 1753 získala hrad císařovna Marie Terezie, která ho darovala Ústavu zchudlých šlechtičen, jenž založila. V jeho rukou byl hrad až do roku 1918, kdy se stal majetkem československého státu. V 90. letech minulého století hrad dostal do soukromých rukou. Ledečský hrad je přístupný veřejnosti, které je k dispozici 5 prohlídkových okruhů:

  • Severní – s kompletně vybaveným bytem ve stylu 50. let 20. století i s obdivuhodnou renesanční sgrafitovou výzdobou stropu
  • Jižní – s expozicí historických hodin a sklářství
  • Muzeum Jaroslava Foglara
  • Dětský okruh – s Medvídkovým královstvím, ve kterém návštěvník najde na 1 000 plyšových medvídků
  • Věž – po 111 točitých schodech je možné se dostat na její vrchol a obdivovat se krásným pohledům na město a Posázavskou krajinu.

Zřícenina hradu Chřenovice

Asi čtyři kilometry od Ledče nad Sázavou stojí na ostrohu nad pravým břehem Sázavy gotický hrad Chřenovice, založený před rokem 1289. Je hrad bergfritového typu, o čemž svědčí dochovaná válcová věž vysoká dvacet metrů. Éra hradu skončila v 16. století. V roce 1545 se o něm píše již jako o pustém. Z Ledče nad Sázavou je možné se svézt vlakem na zastávku Chřenovice-Podhradí a odtud se vydat po červeně značené trase až ke zřícenině hradu. Cesta to není dlouhá, protože hrad se tyčí přímo nad vlakovou zastávkou.

Věž hradu Chřenovice. Foto: Jirka Sv; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C4%9B%C5%BE_Ch%C5%99enovick%C3%A9ho_hradu.jpg

Vodní turistika na Sázavě – Stvořidla

S řekou Sázavou je neodmyslitelně spojena vodní turistika. Lidé tu Sázavou sjíždějí na loďkách. Mezi nejoblíbenější úseky českých řek patří Stvořidla, což je peřejnatý úsek Sázavy mezi Smrčnou a osadou Stvořidla, kde řeka vede přes žulový masiv Melechov a koryto se skalnatými prahy a balvany má tvar písmene V. Celá oblast je součástí stejnojmenné přírodní rezervace. Ta je z Ledče nad Sázavou přístupná vlakem, a to do zastávek Smrčná nebo Stvořidla. Kousek od vlakové zastávky Stvořidla se na opačném břehu řeky nachází kemp s chatkami a karavany. Vede k němu most pro pěší.

Zdroj: https://www.hrad-ledec.cz/cs/prohlidkove-okruhy.html; https://cs.wikipedia.org/wiki/Stvo%C5%99idla

Ledečský hrad. Náhledové foto autor: Umění Jarka; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lede%C4%8D_nad_S%C3%A1zavou,_hrad_(0004).jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.