Za poklady Českého Švýcarska: Výlet k Dolskému mlýnu a Ferdinandově soutěsce

Pro národní park České Švýcarsko jsou typické skalní útvary z pískovce. Najdete tu skalní věže, brány, stěn, rokle i skalní města a bludiště. Za jejich vznik může eroze mořských sedimentů, které byly na povrch vyzdviženy ve čtvrtohorách v době, kdy došlo k alpinskému vrásnění. Do České Švýcarska se nejčastěji jezdí za Pravčickou bránou do Hřenska. Ale kromě ní tu najdete celou řadu dalších zajímavých míst. Patří k nim i zřícenina Dolského mlýna nedaleko Jetřichovic.

Dolský mlýn je starobylou památkou

V historických pramenech se o něm píše už v roce 1573. Měl tři kola, z nichž dvě sloužila k pohonu mlecího zařízení a třetí kolo pohánělo pilu. Na konci 17. století se mlýn dostal do majetku rodiny Pohlů a zůstal v něm až do roku 1910. Rodina se o svůj mlýn starala a modernizovala ho. Přestavěla ho nejprve v barokním slohu, k dalším dvěma přestavbám došlo v první polovině 19. století. Dolský mlýn leží na řece Kamenici, která se dříve využívala i ke splavování dřeva. V té době nebylo možné vodu z řeky využívat k mletí. Aby rodina Pohlů nepřišla zkrátka, měli ještě právo vařit pivo a pálit líh.

V 80. letech 19. století začal v kraji turistický ruch, když ve Ferdinandově soutěsce byla zahájena přeprava na lodičkách. Dolský mlýn byl v té době častým cílem výletníků, kde na ně čekalo občerstvení. Po druhé světové válce zůstal mlýn opuštěný a chátral. Ještě ve filmové pohádce Pyšná princezna z roku 1952 ho lze vidět celý, kde je záběr na stavení i s náhonem. Dneska z něho zůstaly jen působivé ruiny, které i tak lákají turisty k návštěvě.

Foto: Dieselross, foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolsk%C3%BD_ml%C3%BDn.jpg

Z Jetřichovic na Dolský mlýn

K Dolskému mlýnu se dostanete po žlutě značené turistické trase z Jetřichovic. Je to asi tři a půl kilometru. Cesta kopíruje koryto Jetřichovické Bělé, která se nedaleko mlýna vlévá do Kamenice. U záchranné bodu DC 075 na rozcestí Královský smrk přejdete starý železobetonový most kousek od Ferdinandovy soutěsky, projdete okolo smrku a pokračujete stále žluté trase. Odtud je to k Dolskému mlýnu asi půl kilometru. Dojdete nebo dojedete na kole k rozcestí Nad mlýnem a dáte se po žluté a po sto padesáti metrech budete u mlýna. Asi sto metrů od mlýna je bunkr N2/18/D1 neboli řopík.

Zdroj: https://www.dolskymlyn.cz/, mapy.cz

Náhledové foto: SchiDD, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dittersbach-Grundm%C3%BChle3.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.