Zahrady a zámek v Kroměříži – tam, kde se dřív pěstovala zelenina, se dnes rozkládá nevídaná přírodní krása

Zahrady a zámek v Kroměříži – tam, kde se dřív pěstovala zelenina, se dnes rozkládá nevídaná přírodní krása. Kroměřížský zámek se svými zahradami je mezinárodně známý architektonický skvost, který byl zapsán roku 1998 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Tento klenot raného baroka spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou patří mezi nejvýznamnější památky Kroměříže a pokladu Moravy.

Zámek v Kroměříži

Původně se na místě dnešního zámku nacházel gotický hrad, který nechal postavit Bruno ze Schauenburku. Za episkopátu Stanislava I. Thurza byl hrad přebudován na renesanční zámek.

Město a zámek byly během třicetileté války zničeny. S obnovou začal biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu a zámek nabyl přibližně dnešní podoby.

Zámek je ukázkou nádherné barokní architektury. Romantická Podzámecká zahrada přiléhá k zámku. Geometrická Květná zahrada se nachází nedaleko. Dominantou zámku je 84 metrů vysoká věž.

Kroměříž

Foto: Pixabay

V zajímavých vnitřních prostorách zámku naleznete tyto zajímavosti:

  1. Sněmovní sál

  2. Malou jídelnu

  3. Poradní sál

  4. Trůnní sál

  5. Manský sál

  6. Carský pokoj

  7. Sala terrena

  8. Starou knihovnu

  9. Kapli sv. Šebestiána

Mezi další skvosty kroměřížského zámku patří obrazárna, hudební archiv, zámecké knihovna či sbírka mincí a medailí.

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada přímo přiléhá k arcibiskupskému zámku. Původně se jednalo o květinovou a zelinářskou zahradu. Podobu anglického parku získala až v 19. století.

V zahradě najdete tři rybníky, potůčky a různá romantická zákoutí se sochařskou výzdobou. Součástí zahrady je také zvířecí koutek. Téměř oddělenou částí zahrady je Giardinetto.

Květná zahrada

Tato zahrada byla původně vystavěna v 17. století jako italská. Zahrada má obdélníkový tvar a její součástí je Tropický studený skleník se sbírkami tropické a subtropické flóry.

Jednou z dominant zahrady je kolonáda v severní části s antickými sochami a bustami. Druhou dominantou je budova Rotundy, ve které je nainstalováno tzv. Foucaultovo kyvadlo.

Architektura Květné zahrady je výjimečná také tím, že si zachovala historickou podobu. Bohatá květinová výzdoba a řada vzácných dřevin předurčuje zahradu k využívání při výstavách, koncertech či slavnostech.

 

Zdroje: https://www.mesto-kromeriz.cz/o-meste/pamatkove-objekty/kvetna-zahrada/https://www.mesto-kromeriz.cz/o-meste/pamatkove-objekty/podzamecka-zahrada/https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskupsk%C3%BD_z%C3%A1mek_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE

Náhledové Foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.