Zámek Lednice otevírá o adventu své brány. O víkendech se můžete těšit na jeho prohlídky ve svátečním duchu

V zimním čase mají obvykle historické pamětihodnosti zavřeno. Potřebují si vydechnout a nabrat nový dech i svěží vzhled na další sezónu. Adventní čas je ale příležitostí k jejich mimořádnému otevření. Platí to i pro zámek Lednice, který pro návštěvníky připravil vánoční dárek v podobě adventních prohlídek.

Ze Štýrska na Moravu

Zámek Lednice patří na Moravě k těm nejnavštěvovanějším. Dlouhých osm set let náležel knížecímu rodu Lichtenštejnů, kteří pocházeli ze Štýrska. Původně to byli protestanti-luteráni, kteří se od 15. století pohybovali v těch nejvyšších kruzích a zastávali významné zemské úřady. Na počátku 17. století bratři Karel a Maxmilián Lichtenštejnové přestoupili na katolickou víru, čímž si zajistili vhodnou půdu pro svou další politickou činnost.

V té době tedy stáli na té „jediné správné“ straně barikády. Po Bílé hoře pak oba masivně skupovali zkonfiskovaný majetek. Tímto se stali nejbohatším rodem na Moravě a v postavení vystřídali rod Žerotínů. I díky velkým ziskům plynoucím z majetku si mohli dovolit postavit velkolepý zámek, jakým Lednice bezpochyby je.

Užijte si knížecí Vánoce

Adventní prohlídky na zámku Lednice se budou konat každý víkend od 26. listopadu do 18. prosince 2022, a to od 10 do 16 hodin. Pro návštěvníky tu budou připraveny reprezentační prostory v přízemí (tedy I. prohlídkový okruh), kterým nebude chybět bohatá vánoční výzdoba. Díky tomu bude možné nasát atmosféru knížecích Vánoc. Ostatně Lichtenštejnové na zámku žili až do roku 1945, což není zase tak dávno. Lístky na prohlídku bude možné zakoupit v nově otevřené centrální pokladně v zámecké jízdárně.

Zámek Lednice, interiér. Foto: Pixabay

Na vánoční koncert vážné hudby

Na zámku Lednice to žije i kulturně. Svědčí o tom chystaný vánoční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, který se bude konat 11. prosince 2022 v zámecké jízdárně od 17 hodin. Účinkovat zde bude František Zahradníček, sólista Opery Národního divadla v Praze a jako šéfdirigent se představí plk. Václav Blahunek. Na programu budou například Te Deum od Marc-Antoine Charpentiera, skladby George Gershwina, Purpura od Jiřího Suchého i české koledy.

Zdroj: https://www.zamek-lednice.com/; https://www.unesco-czech.cz/13_4771_zamek-lednice/

Zámek Lednice. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.