Zámek Vlašim, korouhev korunního prince Rudolfa a naučná stezka zámeckým parkem

Na Benešovsku ve městě Vlašim se nachází stejnojmenný zámek, jehož éra se začala na počátku 14. století. To ovšem měla jeho budova do zámku hodně daleko. Původně tu totiž stával gotický hrad, ke kterému patřila dnešní válcová věž. Na jedno nedělní nebo prázdninové odpoledne se oplatí sem zajet a prohlédnout si nejen zámek samotný, ale i zajímavý přilehlý park.

Zámek Vlašim

Punc reprezentativního sídla vtiskl vlašimskému hradu jeho majitel druhý pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi. Tehdy měl hrad čtvercový půdorys a dvě okrouhlé věže. Další velký rozvoj proběhl v 15. století, to ho vlastnili Trčkové z Lípy.

A o století později byl hrad Janem Vostrovcem z Kralovic přestavěn na manýristický zámek. Fasády zdobily sgrafity a vybudována byla schodišťová lodžie. Dnešní podobu získal zámek v 19. století, za majitelů knížat z Auerspergu, kteří na něm sídlili v letech 1744 až 1945, kdy zámek převzal československý stát.

Jejich éře je věnována jedna z prohlídkových tras, nazvaná Auerspergové. K vidění tu je Kuřácký salon s empírovým a biedermeierovským vybavením. Neméně zajímavý je tzv. Druhý salon, kde najdete korouhev s úctyhodnou délkou 352 cm, jež byla zhotovená u příležitosti sňatku korunního prince Rudolfa v roce 1881. Ten byl také jedním z hostů zámku Vlašim.

Milovníci architektury si určitě užijí prohlídku zámecké kaple sv. Vincence, jejíž štuková výzdoba vznikla již na počátku 17. století. Za návštěvu ale stojí i zámecká věž nebo sklepení s lapidáriem.

Zámecký park, Vlašimská brána. Foto: Pixabay

Zámecký park

Karel Josef z Auerspergu založil v údolí říčky Blanice v okolí zámku park, který se postupně rozšiřoval. Nechybí mu různé dekorace a drobné stavby – Čínský pavilon, socha Samsona, novogotické brány Vlašimská, Domašínská a Znosimská. Původně tu stávala i mešita, obelisk, grotta a Amorův templ, ale ty se do dnešních dnů nedochovaly.

Zámecký park má rozlohu 70 hektarů a patří mezi nejkrásnější svého druhu v Čechách. Prochází jím naučná stezka, která na šestnácti informačních tabulích seznamuje s historií a vývojem parku. Během procházky po ní lze pozorovat vzácné druhy hmyzu i ptáků. Stezka je dlouhá tři a půl kilometru a její náročnost je lehká.

Zdroj: https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-vlasimskym-zameckym-parkem/; https://www.muzeumpodblanicka.cz/objekty/zamek-vlasim/

Nádvoří vlašimského zámku. Náhledové foto autor: VítVít; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vla%C5%A1im_z%C3%A1mek_n%C3%A1dvo%C5%99%C3%AD_1.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.