Život pro mokřady aneb z trubek zpátky na zemský povrch. Na Šumavě vrací potoky, aby se vlnily krajinou

Zemědělská politika za minulého režimu svedla řadu potoků do trubek pod zem. Ty často tekly i tři metry pod povrchem země. Ve většině z nich teče voda velkou rychlostí, což při prudkých deštích způsobuje problémy. Na Šumavě se rozhodli potoky vrátit zpátky na povrch, zvlnit je a zpomalit jejich tok. K čemu to bude dobré?

Potok v trubkách

Současná česká krajina trpí nedostatkem vláhy. Chybějí i mokřady, v nichž žijí chráněné druhy ptáků a dalších živočichů. Potoční a říční nivy jsou důležité pro zdravou a dobře fungující krajinu. Zemědělci před Sametovou revolucí v 70. až 80. letech byli však opačného názoru a mokřady se snažili vysušit tím, že potoky svedli do podzemních trubek. Získali tím vyšší produkci dřeva i zesílení zemědělského hospodaření, respektive více půdy k obdělávání. Krajině, flóře ani fauně to však příliš neprospělo.

Proč jsou mokřady důležité

Z původních 1,3 milionu hektarů mokřadů, které byly vykazovány v 50. letech 20. století, dnes zůstává pouhých 350 tisíc hektarů. Prakticky celé dvě třetiny mokřadů zmizely. Mokřady přitom dlouhodobě v sobě zadržují vodu a příznivě se uplatňují především v období sucha, ochlazují krajinu a podporují krátký cyklus vody a srážky z výparu podobně jako lesní porosty. Zároveň poskytují vodu pro vegetaci i zvířectvo, když nastane období sucha.

Fotografie: Pixabay

Life for Mires aneb Život pro mokřady

Když se potok pomalu vlní krajinou, zpomaluje také případnou povodňovou vlnu v případě prudkých a vytrvalých dešťů. Na Šumavě se proto zapojili do revitalizačních programu Life for Mires, jehož cílem je vrátit potokům jejich původní koryta. Program začal koncem roku 2018 a trvá šest let. V plánu je obnovit na Šumavě 47 rašelinišť a pramenišť s plochou 2 059 hektarů. Celý projekt vyjde na 150 milionů korun a podporuje je evropský program LIFE a ministerstvo životního prostředí. Po jeho dokončení v roce 2024 by se měla zvýšit hladina podzemní vody na úroveň blízkou stavu před odvodněním.

Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sumavsky-narodni-park-vraci-na-povrch-zeme-potoky-drive-svedene-do-trubek/2210528

Náhledová fotografie: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.