Zřícenina hradu Kostomlaty je příjemnou odbočkou z naučné stezky Březina

Asi patnáct kilometrů jižně od Teplic leží nevelká obec Kostomlaty pod Milešovkou. Jednou z jejích dominant je barokní zámek postavený v 17. století, který coby panské sídlo nahradil hrad Kostomlaty, jež se tyčí nad obcí. Vede k němu naučná stezka, která vás seznámí se zdejší flórou a faunou.

Naučná stezka Březina

Výchozím bodem naučné stezky Březina je turistický přístřešek a bod záchrany U rybníčků. Zde je také parkoviště pro odstavení automobilu, kterým se sem z obce Kostomlaty pod Milešovkou dostanete.

Stezka je dlouhá sedmi kilometrů. Když si uděláte odbočku k hradu Kostomlaty, ujdete asi o dva kilometry více. Trasa vás povede i bývalým vojenským prostorem Březina (název pochází už z roku 1764), ve kterém bývaly zásobovací a muniční sklady. Navštívíte Vojenský rybník se zbytkem empírové hájovny a rozpadlých vojenských objektů. Míjet budete přírodní rezervaci Březina s rašeliništěm. Konec stezky je opět U rybníčků. Na cestě vás čeká sedm zastavení s informačními tabulemi.

Celkový pohled na hrad Kostomlaty. Foto autor: Gortyna; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostomlaty_celkov%C4%9B.JPG

Zřícenina hrad Kostomlaty

Od parkoviště U rybníčků je zřícenina hradu Kostomlaty vzdálená asi dva kilometry. Čeká na vás prudší stoupání do kopce Kloč. U turistického přístřešku hrad Kostomlaty musíte sejít z naučné stezky a vydat se směrem ke zřícenině po zeleně značené cestě. Ruiny hradu patří k velmi pěkným na pohled. Hrad bergfritového typu tu stojí od 14. století, patřil panskému rodu Kostomlatští z Vřesovic. Říká se mu také Sukoslav podle smyšleného příběhu o předáku Sukoslavovi. Vzpomíná na něho ve své kronice Hájek z Libočan. Hrad byl opuštěný od 16. století.

O hradní ruiny v současné době pečuje Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty. Provádí opravu a konzervování části horního hradu. Byla dokončena oprava velké věže, ve které je nyní rozhledna. Letos bude přístupná od 6. května.

Zdroj: https://www.hrady.cz/zamek-kostomlaty-pod-milesovkou; https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostomlaty_pod_Mile%C5%A1ovkou_(hrad); https://cs.wikipedia.org/wiki/Nau%C4%8Dn%C3%A1_stezka_B%C5%99ezina_(Kostomlaty_pod_Mile%C5%A1ovkou)

Hrad Kostomlaty. Náhledové foto autor: P.N. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Kostomlaty_2017_01.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.