Zůstanou v Alpách kravám tradiční zvonce? Bizarní žaloba nadzvedla místní ze židle a může znamenat proměnu alpské kulturní krajiny

Zůstanou v Alpách kravám tradiční zvonce? Umíte si představit švýcarskou nebo rakouskou horskou louku bez krav s typickým zvoncem na krku? Horské louky s cinkáním zvonců a bučením krav jsou typickým jevem v Rakousku a Švýcarsku. Místní zemědělci nechtějí ani slyšet o tom, že by krávy zvonce neměly.

Ale již nějakou dobu je používání zvonců v ohrožení. Vedou se spory o hlučnosti zvonců a také o tom, jestli kravám neškodí. V tradičně založeném Rakousku se jedná o vážný problém. Ochránci zvířat zastávají názor, že zvířata jsou zvonci stresována a způsobují jim újmu. Kde se nachází pravda již několikrát rozhodoval i soud. Reálně tedy hrozí, že tento unikátní pohled (i poslech) na alpských loukách zanikne. Jaká je vlastně jeho tradice a jak si vykládat rozhodnutí soudů?

Tradice používání zvonců zná již dlouho

V Rakousku a Švýcarsku se během léta pasou krávy na horských loukách. S přicházejícím podzimem shánějí sedláci krávy dolů do údolí. Krávy jdou vesnicemi v průvodu. Je to svátek, při kterém se lidé baví a teče pivo proudem. V Rakousku obhospodařují zemědělci se svými kravami asi 30 procent zemědělské půdy. Počet skotu je odhadován na půl milionu. A zvonce k nim zkrátka a dobře neodmyslitelně patří.

Foto: Pixabay

Mohou zvonce kravám skutečně škodit?

Naproti tomu ochránci zvířat zastávají názor, že zvonce kravám škodí a jedná se o přežitek. Navrhují sledování zvířat pomocí technologie GPS. Dokonce se Technická vysoká škola ve Švýcarsku rozhodla učinit pokus. Během šesti dnů zatížila některé krávy pětikilovými zvonci. Ty, které zvonce měly, žraly a odpočívaly méně, že ty, které zvonce neměly. Mohlo by se tedy zdát, že jde o jednoznačný argument proti používání těchto tradičních pomocníků. A jak se k celé věci postavil soud?

Kvůli zvoncům proběhl i nejeden soudní spor

Několik let byl soud v Bavorsku zaměstnán sporem ohledně zvonců. Celý případ skončil až u vrchního zemského soudu v Mnichově. Naštěstí se obě strany dohodly na kompromisu, že zvonce budou mít pouze tři krávy ve stádu. Zároveň budou zvonce velké pouze 12 cm v průměru a krávy se budou pást jenom na určité části louky. Jiný spor ve vsi Greiling skončil soudním rozhodnutím, že krávy zvonce mít smí, protože se jedná o zemědělskou obec a hluk ze zvonců nepřekračuje limity. Jaký bude další osud zvonců tedy zřejmě prověří až čas.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kravy-v-bavorske-vsi-smeji-dale-mit-zvonce-soud-zamitl-zalobu-kvuli-hluku, https://zahranicni.hn.cz/c1-64556370-ochrana-zvirat-versus-tradice-bavorsko-se-hada-o-kravsky-zvonec, https://zahranicni.hn.cz/c1-64556370-ochrana-zvirat-versus-tradice-bavorsko-se-hada-o-kravsky-zvonec

Náhledové foto: Pixabay

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.