Klášter na hoře Sinai: Ženy do něj mohou jen 12x do roka

Klášter sv. Kateřiny na Sinaji je jedním z nejstarších klášterů na světě. Nachází se na Sinajském poloostrově v Egyptě, na úpatí nejvyšší hory celého území. Je sídlem autonomní pravoslavné církve, ale dnes ho vyhledává stále více a více poutníků a turistů, kteří chtějí pocítit jedinečnou atmosféru místa, kde se odehrával jeden z nejdůležitějších biblických příběhů vůbec.

Klášter sv. Kateřiny najdeme na svatém místě hned tří hlavních monoteistických náboženství: křesťanství, judaismu a islámu. Právě zde uslyšel prý Mojžíš hlas Boží, který se ozýval z hořícího keře a v místních jeskyních se také později skrýval Eliáš – jeden ze starozákonních proroků.

První domy poustevníků se tu začaly objevovat již ve třetím století našeho letopočtu. Ve čtvrtém století pak sv. Helena – matka císaře Konstantina – nařídila postavit první kostel v blízkosti hory Sinai.

Ženy mohou tento klášter navštívit pouze 12krát ročně

Od šestého století začal život poustevníků nabývat světštějšího charakteru a klášter a kostel byly obklopeny dlouhými a tlustými zdmi. Zajímavým bezpečnostním prvkem byla absence vstupní brány do kláštera. Hosté a samotní mniši se se museli vyšplhat po žebříku do výšky asi 10 metrů.

Mohamed na hoře Sinai

V 7. století se klášter sv. Kateřiny na Sinaji ocitl v centru významných událostí. Mohamed, vyhoštěný z Mekky, zde našel útočiště a ochranu. Právě tato skutečnost způsobila, že muslimové vždy přistupovali ke klášteru s úctou a to dokonce i v obdobích, kdy se islám stal dominantním náboženstvím v této oblasti. Nikdy nedovolili pronásledování mnichů a zničení kláštera.

Nepřekvapí proto, že v klášteře sv. Kateřiny byla také mešita. Vznikla, aby muslimové žijící v okolí kláštera, měli své místo, kde se mohli modlit podle principů svého náboženství.

Opravdu ráda cestuji - většinou s kompasem v ruce, ale občas i prstem po mapě. A o všechny zajímavosti, které na cestách potkám, se s vámi ráda podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *