Naučná stezka Veselské pískovny na Třeboňsku vám nabídne i nejlépe zachovanou písečnou dunu v České republice

Třeboňsko je malebná oblast v jižních Čechách, která turisty okouzluje především svým přírodním bohatstvím a uměle vytvořenými rybníky, jejichž vznik se datuje do 16. století a je spojen se jmény Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína z Jelčan. Vedle rybníků v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Třeboňsko najdete také území Veselských pískoven. Proč byste ho měli navštívit?

Veselské pískovny

Kdo se rád koupá v přírodních vodách, miluje jízdu na kole a turistiku po pamětihodnostech i zajímavé krajině, tak by se měl vydat na Třeboňsko. Zde najde totiž všechno uvedené. Vedle rybníků jsou tu ale k vidění také pětice umělých jezer, jež vznikla v letech 1952 až 1986 po těžbě štěrkopísku. Řeč je o Veselských pískovnách, což je oblast ideální pro rekreační koupání i sportovní rybolov. Území se rozprostírá na ploše 240 hektarech mezi Veselím nad Lužnicí, Horusicemi a Vlkovem.

Písečný přesyp u Vlkova. Foto autor: Čeneva. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%ADse%C4%8Dn%C3%BD_p%C5%99esyp_u_Vlkova_(19).jpg

Vlkovský písečný přesyp

Za procházku rozhodně stojí naučná stezka Veselské pískovny, která je dlouhá asi 7,2 kilometru a která seznamuje se zdejší krajinou, historií obcí a životem flóry a fauny v oblasti štěrkových jezer. Po ukončení těžby písku a štěrku se totiž do poničené přírody přistěhovaly vzácné živočišné a rostlinné druhy. Naučná stezka má celkem 14 zastavení s informačními tabulemi.

Zastávka č. 7 se nazývá Písečný přesyp u Vlkova a nachází se asi jeden kilometr severozápadně od obce Vlkov u Veselí nad Lužnicí. Patří mezi zvláště chráněná území. Jedná se o písečnou dunu o rozměrech 80 × 60 metrů, jež se tyčí do výšky 4 metrů. Její vznik sahá až do doby ledové, tedy do období asi 10 000 až  8 500 let před naším letopočtem. Duna vznikla navátím písku z Lužnice. Vstup na ni dovolen není, ale to nevadí, protože ji určitě nepřehlédnete a i pouhý pohled na ni je zajímavý.

Zdroj: https://www.trebonsko.cz/pisecny-presyp-u-vlkova; https://www.trebonsko.cz/naucna-stezka-veselske-piskovny

Hlavní pláž Veselských pískoven. Náhledové foto autor: Vlkovan; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hlavn%C3%AD_pl%C3%A1%C5%BE_Veselsk%C3%A9_p%C3%ADskovny.jpg

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.