Je v podzemí hradu Trosky ukryt záhadný labyrint?

Hrad Trosek

Šlechtic Čeněk z Vartemberka (†1425) po sobě zanechal podzemní hradní skelet, který si stále drží své tajemství. Možná skutečně ani sám Vartemberk nezná kompletní složité uspořádání. Mnozí si nad ním i po staletích lámou hlavu. O to víc je však láká prostory prozkoumat. Asi půl kilometru východně od samotného hradu se ve svahu nachází jeskyně.

Kam to vede? Nepochybně k tajemné stezce – uvažují jednotlivci už od 18. století, kdy se o ní vyprávěly legendy. Jednoho dne roku 1772 se čtyři jičínští občané rozhodli prozkoumat, co se v jeskyni skutečně nachází. Vydají se do nitra a na okraji objeví na jednom z balvanů rytinu, která zní: „Ani krok dále, sic tvoje smrt.“

Tři podivné chodby

Později se objevili i další slídilové, kteří nevěří setkáním z minulých dob a musí se sami přesvědčit, co se v útrobách hradu skrývá. Nedbali varování z nápisu a následné tři dny bloudili systémem chodeb. P.H. 1845 F.H – dva odvážní poutníci se však nedají zahanbit a zjistí, že za vchodem do jeskyně se nachází prostor široký přibližně 5 metrů s výškou stropu přibližně 7 metrů. Dále projdou touto jeskyní asi 13 metrů a poté by měli pokračovat s opatrností, protože mezilehlý úsek je široký sotva 50 cm. Po dvaceti metrech chůze se dostanete k rozsedlině zhruba čtvercového tvaru. Musí si vybrat, kam půjde dál, protože odtud vedou ještě tři vchody.

Odvážný lingvista

Depositphotos - Hrat Trosek
Foto: Depositphotos, <a href=“https://cz.depositphotos.com/stock-photos/architecture-buildings.html“>Small castle of Aghinolfi – cz.depositphotos.com</a>

Když se jeden poutník vydal severozápadním směrem, po trase vstupního vchodu, zjistil po pár krocích, že je chodba zavalená. V okamžiku, kdy se člověk vydá na severovýchod, i zde skončíte u závalu. Třetí a poslední chodba vás zavede na jih. Pokud se vydáte touto cestou, uvidíte stopy svých předchůdců. Poctivých pár metrů chůze a chodba se rázem dostane do oblasti, kde je na skále vytesáno mnoho jmen hostů. Je tu dokonce podpis slavného jazykovědce Josefa Jungmanna (1773-1847), který sem chodil spolu se svým druhem, spisovatelem Antonínem Markem, oblastním duchovním z Libuně. Každopádně v rámci jižní části je zúžení a dál jsou podzemní místnosti zavaleny pískem, což brání průzkumu.

Bohatství za bránou?

Podzemí Trosek je opředeno skutečně více legendami, z nichž jedna říká, že cesta vede k podzemnímu jezírku, které kdysi sloužilo jako zdroj vody pro hrad (pravděpodobně dřívější studna nebo snad artézský pramen). Jiná pověst říká, že tajemný vchod vinoucí se pod hradem uzavírají gigantické železné dveře. Za nimi se skrývá gigantické bohatství. Je vchod snad zakrytý za již zmíněnými masami písku? Podle pověsti se vchod pravděpodobně nachází za jezírkem. Nikdo však už neví, co je pravda.

Zdroje info: hrady.cz, babinet.cz

Náhledové foto: Deposithphotos,<a href=“https://cz.depositphotos.com/stock-photos/industrial.html“>Malý hrad Aghinolfi – cz.depositphotos.com</a>