Některý podzimní víkend si můžete zpříjemnit návštěvou státního hradu Křivoklát. Přístupné jsou reprezentativní prostory

Když se z města Rakovník vydáte na jihovýchod po silnici 227, tak po necelých patnácti kilometrech dojedete do městyse Křivoklát. Jeho hlavní lákadlem je gotický stejnojmenný hrad, jenž se tyčí na skalnatém ostrohu nad Rakovnickým potokem. Sám městys vznikl spojením vesnic Budy a Čamrdoves (Amalín) v roce 1896. Zdejší kraj byl osídlen už v 11. století, kdy tu na místě hradu bylo přemyslovské hradiště. Co nabízí hrad v podzimní sezóně?

Hrad Křivoklát jako lovecké sídlo i obávané vězení

Hrad Křivoklát původně sloužil jako sídlo českých knížat a králů, kde se věnovali především lovu. Ostrožna, na které byl vystavěn, bývala však osídlena již v pravěkém období našich dějin, o čemž svědčí archeologické objevy. Hrad byl založený v době, kdy ve vládnutí vystřídal krále Přemysla Otakara I. jeho syn Václav I. Byla to první polovina 13. století, čímž se Křivoklát řadí mezi naše nejstarší středověké hrady.

Toto místo si oblíbili i Lucemburkové, Jagellonci a později i Habsburkové. Rakušané tu ale zřídili státní věznici, jejíž prostory měl možnost poznat i alchymista Edward Kelley. Nebyli ale jediní, kteří hrad využívali jako vězení. Uvězněn tu byl vyšehradský kanovník Jindřich ze Šumburku, vévoda Jindřich Habsburský, Karel IV., předáci povstání kutnohorských havířů či biskup Jednoty bratrské Jan Augusta.

Hrad Křivoklát poměrně často postihly požáry

Hořelo tu v letech 1422, 1597, 1643 a poslední velký požár na hradě řádil v roce 1826. V průběhu své existence prošel různými přestavbami, neboť každý jeho majitel do něho nechal vtisknout něco svého. Pochopitelně na to měly vliv i zmíněné požáry. Výrazná rekonstrukce z roku 1880 v puristickém stylu se významně podepsala na vzhledu hradu. Jejími autory byli architekti Josef Mocker a Kamil Hilbert, kteří se zasloužili i o dostavbu katedrály sv. Víta na Pražském hradě.

Hrad Křivoklát. Foto: Pixabay

Hrad Křivoklát lze navštívit i v listopadu

Na hrad Křivoklát se můžete vypravit i během podzimu. V listopadu tu mají otevřeno o víkendech od 10:00 do 15:00 hodin. Podíváte se na II. hradní nádvoří, do Augustova vězení, hladomorny, kaple, Rytířského sálu s expozicí Bible Václava IV., Královského sálu, knihovny, obrazárny či do místnosti, která je věnovaná Filipíně Welserové. Dospělí za vstup zaplatí 240 korun, senioři a mládež 190 korun, děti 70 korun.

Zdroj: https://hrad-krivoklat.cz/cs/o-hradu/historie; https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ivokl%C3%A1t

Hrad Křivoklát. Náhledové foto: Pixabay

U nás i za hranicemi je tolik zajímavých míst, která stojí za to být navštívena. A proto vás chci s nimi seznamovat.